Düğün Firmaları

Bir sahabi Ensar’dan. Babası Hâriseoğulları’ndandır Âzib olduğunu. Ebu Ammare’dir Bilgisi. Lineage, Bera ‘b. Âzib b. Piç b. Çeşme b. Mecdia b. Hâris b. Haris b. Hazrec b. Amr b. Malik b. Evs’tir.

Hicret’ten önce Müslüman oldu. Uhud savaşı itibaren bütün gazalarda bulundu. Hz Sıffin’de. Ali tarafında yer aldı. Medine’de Ashabından Peygamber, ilk gelenler Mus’ab b. Umeyr İbn Ümmi tarafından Mektum’du. Kur’an Medineliler’e okunuşu dahil It Bera canlarından. Resulullah bir savaş katıldı. Bera önce Elveda Hac, Hz. B Halid. Ben Velid ile Yemen’e gitti. Sonra Peygamber gönderdi. Ali döndü. Hz. Orada Ali, Kûfe halifeliği döneminde. O yetmişüçüncü Hicri orada öldü. Muhammed b. Malik, o parmak altın yüzük ayılar aktararak onunla konuşmak için söyler:

“Herkes Bera altın yüzük takmak neden sorduklarında itiraz etme hakkına sahiptir ‘Yüce Tanrı parmağında bu yüzüğü taktığı, bu al Resuûlullah, bana altın bir yüzük verdi, bir gün elinde ganimet dağıtmak için müdahale” ve taşımak Resulu’ nuun “diye cevapladı. Şimdi ne diyeceksin? Peygamber’in parmağımda yüzük takan beni arıyorsun” dedi.

 

– Bedtime abdest ve yatlar sağ tarafta ve de ki:. “İlahi, sana teslim işimi verdim sana geri attı biz de, çok, korkumu umut Çünkü ‘o sensin… Ben barınak var. Seni tekrar kaydettiğiniz yerleştirin. İlahi, sen kitap indirilen, seni peygamber gönderdi inanıyorum. “Eğer yaratılış ölmek o gece ölecek. ‘

– “Biz yedi mutlaka: bana bir yemin, selam buluşunca kabul yardıma, ezilen et, davete yanıt, mezar, hasta ziyareti, cenaze izle, aksırana dua et.”

Etiketler :