Hz.EBU BEKiR

Allah’ın (asm) Messenger Ubeyde b. Ka’b’n: “Allah size keferfi Lemyekünillezîne onu süresini okumamı emretti.” Ubeyde “Allah, benim isim hatırlanıyor?” dedi. Peygamber (sav), “Evet,” diye Ubeyde b. Ka’b sevinç (Tecrid-il express yaptı, X, 21) diye bağırdı.

Bu hadis B Sahabeler Ubeyde. Gibi erdem Ka’b’ın tarafından işaret, o gösterir yerine Kıraat ilmindeki.

B Ubeyde. Ka’b, Allah (sav) recitation şahsen Messenger aldı. O Hz. Ömer “Ben Kur’an kendisini, Cebrail (as) daha taze olan bir alana götürdü zatta Ben ‘” (Ahmed b. Hanbel, Müsned V, 117)

Talep ve Kuran Ubeyde b karşı duyduğu arzu. Ka’b’ın erdem, bu nedenle, artan Peygamberimiz (sav) ‘ın övgü ve sahabe saygısını kazanmıştır.

 

Etiketler :