İslami düğün

Abdullah b. Zübeyr, Kiram’ın Ashab-tefsir, hadis ve fıkıh alimleri ve “Abâdile” * dendir. Ve Peygamber ‘s dualar Cennet’le Abdullah b selamladı babası ile cihad yaşından beri biraz büyüdüm. Zübeyr, kahramanlık ve cesaretiyle birlikte çok ibadet ederim. Gündüzlerini oruç, geceleri ibadetle geçiren. ‘Kıyam’da uzun süre kalmasını dua kadar çok vecd ile Dalardı barış, avunmak olacaktır secde. Babası Zübeyr b. Onun hakkında avva: “. Ebû Bekr el-Sıddık’a erkeklerde en benzer” dedi. O sağlam bir karakter, dürüst, cesur, derin bir imana bir adamdı. Kahramanlık ve savaşta zafer başarısı gösteren Her giriş için bu cihad inancı ulaşmıştır. Peygamberimiz, ona Necâşî’nin ‘harbe’yi (kısa mızrak) hediye olarak Habeş hükümdarı komutanı asası gibi, Sutri dua önüne koymak her zaman onun yanındadır. Dört Halife, bu ‘harbe’yi onlarla taşıdı. Daha sonra, bu mücadele Hz. * Peygamber, Abdullah b kalıntı olarak. Onun tarafına yapıştırılmış kadar Zubayr yakalandı ve şehit oldu.

Hz. Osman Kur’ân-ı Kerîm’in çoğaltmak için kurulan ve heyet düzenlemenin gayretle ve başarıyla çalışmıştır. Abdullah b. Zübeyr halifeliği döneminde, Mekke-i Mükerreme’de, İslam dönemi, bir tarafta, diğer tarafta “Muhammedü’r Peygamber” yazılı yuvarlak “Tanrı’nın sadık ve adil olmalarını emretmiştir” ve gümüş para bastırdı.

 

Etiketler :