İslami Düğün

Harika ile ilk yoldaşları müşriklerin eziyet ilgilenmektedir. Adı Ammar, bir miktar Abu tanımlanması, babası Yasir, annesi Sümeyye oldu. Ammar b: kaynakları aşağıdaki gibi kaydedilmiş soy vardır. Yasir b. Amir b. Malik b. KİNANE b. Kays b. Hasin b. el-Veda b. B Sa’lebe. Avf b. Hâris b. Amir el-Ekber b. Yamğ b. B anestezi. ElKahtânî Malik el-Anesi. (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gabe, IV, I, 44).

Ammar babası, aslen Kahtanlı’ydı. Kendinden Yemen’di ikamet. Yasir, Yemen Alma Mekke’ye geldi. Hâris ve Mâlik onunla oğlu vardı. Mahzumoğullarının Ebu Huzeyfe b, burada bir müttefik oldu. Muğîre el-el-Mahzûmî’nin Sümeyye cariyeler evlendi. İşte Ammar, bu evlilikten doğdu. Ebu Huzeyfe, Ammar onu sevdi. Her ikisi de (İbn Sa’d’ın Tabakâtü’l-Kübra, III, 247) hemen hemen büyükbaba ve torun gibi görünüyordu.

Ebu Huzeyfe’nin ölümünden sonra yavaş yavaş İslami Mekke’ye davet ilerledi. Allah (S.A.S.) Erkam b Messenger. Ebi’l-Erkam’ın Peygamber Süheyb-i Rumi’nin evdeydi. Peygamber Artan Müslüman oldu. Suheyb, Ammar Allah’ın elçisidir aldı yakın bir arkadaşı bir Müslüman olmak için ona verdi. Allah’ın elçisinin huzurunda eve geldikten sonra Ammar, annesi ve babasının İslam hakkında konuştuk. O gün onlar İslam’ı girdi.

Mekke’de Ammar, yabancı bir adam. Annesi bir cariye idi ve babası Kureyşli değildi. , Mülkiyet ve mal gibi, şehirde değil yüzden, gücü ve etkisi yoktu. Annesi, Mahzumoğullarının cariyelerindendi. Ne zaman öfkeli Müslüman ustaların, işkence ve cefalar çektirmişlerdi onu her türlü. Ama ilk Müslümanların kalbinde çok derin inanç bilinci, onlar iman ettikleri uğramış bir şekilde yerleşmiş ve her nimet mihnet ve sıkıntı sayıldı.

Onların iliklerine uğruna İslam’ın İnanç taahhüt ve bu nedenle bir şey korkuyor değildi vardı. İşte İslâm’ın ilk şehidi olan Ammar annesi Sümeyye oldu. Sümeyye Yasir ve eşi Mekke, yöneticilerin müşrikler tarafından aynı gün öldürüldü.

Bir gün Peygamber Ammar. O ve ailesi işkenceler çekti ve Peygamber cefadan söyledi. Allah (as) Messenger da dedi ki: “Eğer Ammâr’lar, hasta hasta, Allah’ın rahmetine mazhar olacaksınız edilebilir olacak.” dedi. Başka bir gün Resulullah, ailesini Cennet’le Ammar müjdeledi.

Etiketler :