İslami Düğün Organizasyonları

Bu arada, Akabe ve Medine ilk İslam bağlılık bir grup kabul oldu. Onlara İslam’ı anlatmak tebliğ ve diğerleri Rasulullah’tan yapmak için bir öğretici istediler. Hz. Peygamber Hz bu önemli görev için. Mus’ab b. Umeyr’i görevlendirdi. Hz. Mus’ab kıldıracak onları ve dua ve Kur’an öğretmek, İslam’ın hem de diğer insanlara anlatmak için gidiyordu, ve yenilerini İslâm’a davet ediyorum.

Böylece, Medine sahabi Mus’ab b ilk hicret. Umair idi. Medine’de Mus’ab b ilk Cuma namazı hakkında. Umair kaynaklardan (İbn Sa’d’ın, age, III, 118) ifade edilmiştir açtı.

Bir yıl sonra, bir sonraki Mus’ab b yetmiş kişi ile birlikte Mekke’ye, hac mevsimi, için. Umeyr, Hz. İyi haber, dedi zaman Medine hızlı olarak Peygamberimiz (sav), İslam yayıldı: “. İslam’ın girmediniz ve konuşulmadığı ev” Özellikle Hz. Peygamber de dahil olmak üzere tüm Müslümanlar, bu habere çok sevindiler. Oğlu annesi onu tekrar hapsetmek istedi söyle ile Mekke’ye döndü. Ancak, olgun bir Müslüman inanç ve annesinin tutum alarak onlara karşı Mus’ab bütün vazgeçirdi o direndi. Sonuç olarak İslam, annesi şekilde annesinin döndürememişti Mus’ab’ı daveti üzerine.

Hz. Peygamber (sav) ‘in yanında iki ay kalan Mus’ab b. Umeyr, Medine’ye hicretin iki gün önce oldu. Hz. Peygamber (s.a.s) onu b Sa’d’ın. Ebî Vakkas (ra) ve Ebû Eyyûb el-Ensar (ra) ilan ettiği kardeş (İbn Sa’d’ın, age, III, 120).

 

Etiketler :